สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน
ข้อมูลทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 

งาน/โครงการ
 
 
 
 
Action plan 59
 

ลิงค์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุเพียร รอดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรกอำเภอท่าอุเทน ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม หมู่ที่ 10 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน ที่อยู่ ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทร.042-503015
E-mail : thauthen@doae.go.th
ผู้จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ : นางสินิทธา แก้วคำแจ้ง

_______________________________________________

 

นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดนครพนม


นายศุภชัย ธรรมประชา
เกษตรอำเภอท่าอุเทน

ความรู้ด้านการเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
สารสนเทศ