สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน
ข่าวย้อนหลัง
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ร่วมรณรงค์ป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ บ้านธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ว่าที่ ร้อยตรี นายจักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและอำเภอร่วมกันสำรวจตรวจแปลงนาของเกษตรกรที่เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เกษตรกรจำนวน 10 ราย และให้คำแนะนำเบื้องต้นคาดว่าตำบลใกล้เคียงจะเกิดการระบาดเช่นกัน และให้ทุกตำบลเเร่งให้เกษตรกรสำรวจแปลงนา และให้คำแนะนำการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชต่อไป
เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2553 นายบุญนรินทร์ สุวรรณพูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะที่ 39 ได้ติดตามโครงการประกันรายได้ข้าว รอบที่ 2 สัมภาษณ์เและตรวจแปลงเกษตรกร ณ บ้านหนองสาหร่ายหมู่ที่ 2 และบ้านพนอม หมู่ที่ 3 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เกษตรกรจำนวน 31 ราย
เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2553 นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ฟื้นฟูประเพณีลงแขกดำนา ณ บ้านคำพอก หมู่ที่ 16 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 550 คน และมีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตรอีกด้วย